דגלים שולחניים\ הוקרה

דגלונים ודגלי הוקרה –מוצר קטן ואסתטי, דגלים מצוינים כמתנת הוקרה או מזכרת. ניתן לצרף מתקנים שולחניים שונים