דגלים סיניים

דגלים סיניים – דגל קלאסי לשימוש חוץ לעסקים ,תערוכות ופסטיבלים